Tuesday, June 18, 2013

Persahabatan

Supaya beroleh sahabat,hendaklah diri sendiri

layak buat disahabati orang.

Sahabat mu suka pada mu, tetapi tidaklah tiap
tiap orang yang suka kepada mu itu adalah
sahabat mu.

Kesenangan hidup mu adalah memperbanyak
teman,tetapi bukti persahabatan yang setia ialah
diwaktu kesukaran.

Yang semulia mulia kewajipan bersahabat ialah
mengetahui kehendak dan kemahuan sahabat mu
sebelum dikatakan.Dan perkenankan permintaannya
sebelum dimintanya.

Kalau mempunyai banyak sahabat, janganlah
jadi sahabat untuk seorang sahaja.

Kalau sahabat mu tertawa,hendaklah dikatakan
apa sebab dia senang , kalau sahabat mu
menangis,engkau mesti periksa apa sebab dia
susah.

Jika engkau memberi sesuatu pada sahabat
mu,bererti memberikan kepada diri mu sendiri.

Pengubat jerih manusia adalah dua: pertama:
Iman kepada Allah, kedua: Percaya kepada
sahabat.

Bila orang telah merasa dirinya besar,dia
lupa akan salahnya,hanya sahabat yang setia yang
sanggup membuka matanya.

11. Kalau sahabat mu telah banyak menyelidiki
keadaan engkau, bukanlah buat diampuninya.

12. Teman yang 'berudang disebalik batu' adalah
seumpama anjing ditepi jalan,yang ditujunya
hanya tulang yang akan dilemparkan
kepadanya,bukan tangan yang melemparkan tulang
itu.

13. Cemburu perempuan kepada
perempuan,memutuskan tali persahabatan.

14. Bila seorang perempuan telah sudi
menghulurkan tangan persahabatan, alamat umur mu
telah lepas dari zaman bercinta.

No comments: